Pajusirkku
Käpytikka
Keltasirkku
Hiiripöllö
Telkkä
Viherpeippo
Isokoskelo
Harmaapäätikka
Varis
Puukiipijä
Kanahaukka
Fasaani
Kalalokki
Kyhmyjoutsen
Naakka
Mustarastas
Punatulkku
Tikli
Varpushaukka
Kanadanhanhi
Räkättirastas
Sinisorsa
Sarvipöllö
Talitiainen
Sinitiainen
Pikkukäpylintu
Pähkinänakkeli
Merilokki
Pähkinähakki
Isokäpylintu
Nokkavarpunen
Koskikara
Harakka
Viirupöllö
Pikku-uikku
Hippiäinen
Kesykyyhky
Varpunen
Tavi
Harmaasorsa


Kottarainen
Tilhi
Pyrstötiainen
Lehtopöllö
Hemppo
Huuhkaja
Tunturikiuru
Urpiainen
Tundraurpiainen
Kuningaskalastaja
Merikotka
Haapana
Pikkusirkku
Järripeippo
Tukkasotka
Mustavaris
Kuusitiainen
Alli
Pikkuvarpunen
Lapasotka
Valkoselkätikka
Vihervarpunen
Peltopyy
Harmaalokki
Peippo
Pikkutikka
Harmaahaikara
Närhi
Viiksitimali
Isolepinkäinen
Korppi
Vuorihemppo
Pohjantikka
Laulujoutsen
Uivelo
Peukaloinen
Lapinpöllö
Merihanhi
Uuttukyyhky
Pulmunen


Valkoposkihanhi
Kiuru
Töyhtöhyyppä
Metsähanhi
Tundrahanhi
Tylli
Naurulokki
Pikkujoutsen
Merimetso
Sepelkyyhky
Kangaskiuru
Selkälokki
Punarinta
Meriharakka
Ristisorsa
Tukkakoskelo
Rautiainen
Jouhisorsa
Niittykirvinen
Västäräkki
Pikkutylli
Metsäviklo
Punajalkaviklo
Haahka
Nokikana
Punasotka
Mustaleppälintu
Laulurastas
Taivaanvuohi
Kuovi
Lapasorsa
Punakylkirastas
Kurki
Tulipäähippiäinen
Silkkiuikku
Jalohaikara
Räyskä
Punakuiri
Liejukana
Punakaulahanhi


Mustakurkku-uikku
Ruskosotka
Kaakkuri
Suokukko
Pikkukuovi
Mustapyrstökuiri
Valkoviklo
Harmaahylje
Haarapääsky
Avosetti
Heinätavi
Rantasipi
Tiltaltti
Kalatiira
Kivitasku
Mustajalkatylli
Mandariinisorsa
Kattohaikara
Pikkulokki
Lapintiira
Jänkäkurppa
Liro
Pensastasku
Sepelrastas
Mustapääkerttu
Kirjosieppo
Käenpiika
Mustaviklo
Ruskosuohaukka   
Pajulintu
Lapinsirri
Kuikka
Teeri
Palokärki
Punavarpunen
Ruokokerttunen
Pikkusieppo
Keltavästäräkki
Satakieli
Mustatiira
Pensaskerttu


Viitasirkkalintu
Jänkäsirriäinen
Rastaskerttunen
Pikkulepinkäinen
Harmaasieppo
Metsäkirvinen
Virtavästäräkki
Härkalintu
Pilkkasiipi
Tuulihaukka
Sinisuohaukka
Piekana
Muuttohaukka
Kuukkeli
Suosirri
Keltahemppo
Luhtahuitti
Kuovisirri
Kapustarinta
Aroharmaalokki
Pikkusirri
Karikukko
Lapinkirvinen
Luhtakana
Tundrakurmitsa
Heinäkurppa
Sepelhanhi
Viitatiainen
Kirjokerttu
Sitruunavästäräkki
Mustakaularastas
Hiirihaukka
Varpuspöllö
193