LINTUKIRJA

Kuusamo 2006
Kuusamo 2007
Kuusamo 2009
Kuusamo 2010
Kuusamo 2011
Kuusamo 2012
Kuusamo 2013
Kuusamo 2014

Muita dokumentteja

Lajilista
Aakkosellinen lajilista

Kuusamo, 11.6. - 14.6.2015


Nuotittomat 2014

Nuotittomat osallistuivat yhdeksättä kertaa Kuusamon Lintumaratonille. Joukkueessa olivat tällä kertaa Arto Kalliola, Pekka Sarvela, Jari Kårlund, Petri Laine sekä Hannu Ali-Eskola. Joukkueessa on tällä kertaa viisi jäsentä, mistä seuraa se, että jokaisen linnun havaitsijoita pitää olla neljä.Ennen kisaa

Tänäkin vuonna kisan aikataulu oli sellainen, että aloituskokous oli torstaina jo kello 15:00. Siihen on mahdotonta ehtiä Turusta ja Hel­sin­gistä samana päivänä. Nytkin ensimmäiset lähtivät 4:30. Jo ilmoittau­tues­sam­me lähe­tim­me viestin, ettemme me sentään viikkoja oleskele Kuusamossa, joten emme ehdi aloituskokoukseen. Emme luonnollisestikaan olleet pai­kalla.

metsähanhi
Riekki

Viime vuosina näitä kuvauksia on tehty maantieteellisin perustein. Nyt on vuorossa järjestys idästä länteen. Miten sattuikin.

Riekissä oli tavalliseen tapaan metsähanhia. Mukana oli mielenkiintoinen yksilö, jolla oli valkoinen nokka ja tummempi pää (kuvassa oikealla). Linkin takana sama kuva on isom­pana. Koska lintukirjamme ei tuntenut val­ko­nokkahanhi-nimistä lajia, eikä muuta­kaan soveliasta vaihtoehtoa, uskoimme sen olleen kui­ten­kin metsähanhi.

Samalla pellolla, mutta ei hanhien kanssa, oli myös tylli ja töyhtöhyyppä. Kummankin ker­rot­tiin etukäteen olevan hankalia tänä vuon­na.
mustapääsirkku

Tullessamme Riekkiin jotain sivutietä pitkin, pojat huomasivat, että Riekintie 170:n pel­lol­la on mustapääsirkku. Tarkistimme pai­kan kartasta ja huomasimme olevamme noin kahdeksan kilometrin päässä paikasta ajamassa juuri siihen suuntaan.

Niinpä muutimme suunnitelmaa ja pää­tim­me pysähtyä siellä. Ajaes­sam­me paikalle suu­rinta sallittua nopeutta huo­masimme kaksi autoa, joilla oli selvästi kovempi kiire. Päästimme ne ohi pellon reunassa ja häm­mästyksemme oli suuri, kun ne pysähtyivät ensimmäisen talon kohdalle. Paikalle ei ollut ehtinyt muita ja löytäjät olivat jo poistuneet.

Pellon reunalla aloimme tutkia oraspellon lintuja. Huomasin heti linnun, josta totesin ääneen, ettei se ainakaan ole etsitty laji. Muut joukkueet eivät liikehtineet epäi­lyt­tä­väs­ti, eikä kukaan sanonut mitään, joten pidän itseäni löytäjänä. Ennen kuin ehdin sanoa lajista mitään, kuului takaa tunnistus, se on peltosirkku.

Sitten alettiin odottamaan mustapääsirkkua. Ennen sitä ilmestyi näkyviin kottarainen ja punavarpunen. Mustapääsirkku antoi odotta noin 20 minuuttia, kunnes se ilmestyi oraspeltoon. Kuvaan sitä en saanut tätä paremmin. On se kuitenkin siinä, joten lasken kuvatuksi lajiksi.

Kurattijärvelle menevän tien varrelta löysimme vielä suopöllön, joten Riekin alue oli tänä vuonna erinomainen muutaman petty­mys­vuoden jälkeen.

pikkulokki Vuotungin alue

Vuotunkiin tulimme lauantaina tietäen, että siellä on punasotka. Punasotka löytyikin koh­ta­laisen helposti järven takaosasta.

Vuotunkiin tulimme Valtavaaralta ja py­säh­dyimme mm. isolle peltoaukealle mielessä lähin­nä pensastasku. Katselimme ja kuun­te­limme jonkin aikaa, ja tulos oli loistava: taviokuurna ja hemppo. Näistä hemppo osoittautui ässäksi. Myös pensastasku löytyi.

Muuten alueen paikat osoittautuivat odo­tus­ten mukaisiksi, paitsi Määttälänvaara. Kä­vim­me siellä kahdesti (eri reittien risteys), ja tuloksena oli lehtokurppa.

hiiripöllö Säynäjä ja Heikkilä

Nämä ovat olleet käyntipaikkoja vasta muu­ta­malla kerralla. Heikkilästä odotimme lapa­sor­saa, ja siellä se olikin.

Säynäjällä oli pieni yllätys. Peltojen takana isossa haavassa oli kuvan möykky, joka osoittautui hiiripöllöksi. Muuten lajit olivat lähinnä peruslajeja, kuten liro Heikkilässä.

Oulanka

Olimme saaneet nuotit maakotkan pe­sä­paikalle, ja päätimme aloittaa sieltä. Kuitenkin osoittautui, että pesää on mahdotonta löytää ilman metrintarkkaa paikkaa. Lisäksi oikea paikka näytti sellaiselta, ettei sieltä mitään voi nähdä. Siispä siirryimme pienen matkan pai­kalle, mistä Juhtivaara näkyi paremmin. Kotkaa tai pesää ei tietenkään näkynyt. Olisimme voineet aloittaa urpiaisella, mutta otimme riskin ja siirryimme uuteen aloitus­paikkaan.

härkälintu Sieltä sitten aloitimme isokäpylinnulla. Meillä oli vanha tieto pikkusiepon reviiristä, joten yritimme ja onnistuimme kuulemaan sen. Vieressä oli toinenkin joukkue, joka olisi paikaltaan voinut kuulla, mutta ei kuullut.

Oulangasta saimme numerollisesti ison laji­määrän. Maininnan arvoisia ovat vielä herne­kerttu Kiutakönkäältä ja tuulihaukka matkalla etelään.

Lämsänkyläntie

Kuusamojärven eteläpuolinen alue toi ai­noas­taan ruokokerttusen lopetuslajiksi. Ei muuta.

kuukkeli Keskusta ja lähialueet

Vihtasalmella oli kuvan härkälintu sekä paljon piisamia. Vihtasalmella oli myös tik-sirkku, mutta emme pystyneet varmistamaan sitä pikkusirkuksi, joten pinna jäi saamatta. Mai­nin­nan arvoisia lajeja ovat pikku­var­punen jos­tain järven takaa sekä punajalka­viklo Heli­lam­melta. Jälkimmäinen kar­jaisi heti py­säh­tymisen jälkeen niin, että se kuu­lui au­toon. Jari ky­syi­kin, että tuliko se ulkoa. Helilammella kuului käki. Meistä jokaisella oli ainakin kaksi käkihavaintoa, mutta joka kerta vain yksien tai kaksien korvien kautta. Nyt kaikki kuulivat.

Ruka ja Valtavaara

Rukalta löysimme muuttohaukan ku­ten moni muukin joukkue. Muuta ei sitten löytynytkään.

Valtavaaralla oli vastassa kuukkeli ja hieman myöhemmin kuului kaksi peukaloista, joka oli meille uusi kisalaji. Siis varsin vaatimaton tulos.

Valtavaaralla olimme jo kirjaamassa kaulushaikaran. Hetken kuluttua näim­me äänilähteen ja tote­sim­me nähneemme joukkueen xx.

Kaatopaikka

Kaatopaikalle menimme ajatuksena löytää kolme lajia: merilokki, naakka ja kottarainen. Merilokki ja naakka löytyivät muutaman peruslajin lisäksi. Yllätys oli melkoinen, kun merilokki oli ässä. Erityisesti siksi, että paikalla oli kaksi muuta joukkuetta ja ky­sees­sä oli vanha lintu.

Ollinsuo ja Oivanki

Ollinsuo on perinteisesti hyvä paikka. Niin nytkin, vaikka ei yltänyt viime vuoden tasolle. Lajeja tuli kohta­lai­sesti, joista parhaat olivat idän­uuni­lintu, pohjansirkku sekä metso, joka oli uusi kisalaji meille.

Oivangista emme saaneet mitään, vaikka mandariinisorsan ja lapintiaisen paikat tiesimme.

pikkulokki, naurulokki ja piisami Kisan kulku ja tulos

Kisaan oli ilmoittautunut 15 joukkuetta. Aloituskokoukseen tuli vielä lisäksi puoli­mara­tonjoukkue (ainoa).

Me aloitimme kisan Oulangalta, joten alussa ei kertynyt lajeja kovinkaan nopeasti. Jos sitten myöhemminkään.

Lajien kertyminen oli kuitenkin ta­sai­sempaa, ja yötauolla olimme selvästi edellä viime vuotta. Peruslajit 1 oli viime vuonna todella heikko, eikä vas­taavaa rimanalitusta tullut nyt. 66 on meille tavallinen määrä.

Toisaalta, meillä oli huutolajeja 16, vain yksi vähemmän kuin viime vuon­na. Ässiä tuli kaksi, joista toinen pe­rus­lajista (merilokki). Uusia kisalajeja saimme seitsemän, mikä on enemmän kuin pitkiin aikoihin. Kanahaukka olisi ollut kahdeksas, mutta se meni liian nopeasti ja liian vähien verkkokalvojen kautta.

Markka (100) tuli täyteen ja on kaikkien aikojen toiseksi paras tulos. Se ohittaa kolmella pinnalla entisen kak­kosen. Huomattavaa on, että teim­me vain yhden lajittoman tunnin yö­tauon lisäksi.

Tuntikertymät olivat seuraavat:

19, 31, 38, 42, 44, 51,
57, 62, 69, 71, 78, 82,
84, 84, 88, 89, 89, 90,
91, 95, 97, 98, 99, 100.

Sijoituksemme oli 13. eli emme olleet nytkään viimeisiä. Elämänpinnoja ker­tyi mustapääsirkusta mustavarisKotiinpaluu


Kotiinpaluuta voisi luonnehtia hylsyjen­keruuksi. Menimme ensin Saarua­lam­mil­le. Virtavästäräkkiä ei näkynyt. Seu­raa­vaksi menimme Oivankiin. Man­da­rii­ni­sorsaa ei näkynyt. Seuraavaksi me­nim­me Liminganlahdelle perinteiden mukaisesti. Hietatiiraa ei näkynyt. Li­min­gasta sentään tuli muutama vuo­den­pinna, ainakin joillekin. Esimerkiksi mustavaris.


Seuraavassa kisan lajilista:

Laulujoutsen
Metsähanhi
Haapana
Tavi
Sinisorsa
Lapasorsa
Punasotka
Tukkasotka
Pilkkasiipi
Telkkä
Uivelo
Isokoskelo
Metso
Kuikka
Härkälintu
Tuulihaukka
Muuttohaukka
Kurki
Tylli
Kapustarinta
Töyhtöhyyppä
Taivaanvuohi
Lehtokurppa
Pikkukuovi
Kuovi
Valkoviklo
Punajalkaviklo
Metsäviklo
Liro
Rantasipi
Naurulokki
Kalalokki
Selkälokki
Harmaalokki
Merilokki
Pikkulokki
Kalatiira
Lapintiira
Kesykyyhky
Sepelkyyhky
Käki
Hiiripöllö
Suopöllö
Helmipöllö
Tervapääsky
Käpytikka
Kiuru
Törmäpääsky
Haarapääsky
Räystäspääsky
Metsäkirvinen
Niittykirvinen
Keltavästäräkki
Västäräkki
Tilhi
Koskikara
Peukaloinen
Rautiainen
Punarinta
Leppälintu
Pensastasku
Räkättirastas
Laulurastas
Punakylkirastas
Kulorastas
Ruokokerttunen
Lehtokerttu
Hernekerttu
Idänuunilintu
Pajulintu
Hippiäinen
Harmaasieppo
Pikkusieppo
Kirjosieppo
Hömötiainen
Sinitiainen
Talitiainen
Kuukkeli
Harakka
Naakka
Varis
Korppi
Kottarainen
Varpunen
Pikkuvarpunen
Peippo
Järripeippo
Viherpeippo
Vihervarpunen
Hemppo
Urpiainen
Punavarpunen
Punatulkku
Isokäpylintu
Taviokuurna
Keltasirkku
Peltosirkku
Pohjansirkku
Pajusirkku
Mustapääsirkku

musta: peruslaji 1             (66/70)
sininen: peruslaji 2 tai 3   (18/40)
punainen: huutolaji           (16/50)