LINTUKIRJA

Kuusamo 2006
Kuusamo 2007
Kuusamo 2009
Kuusamo 2010
Kuusamo 2011
Kuusamo 2012
Kuusamo 2013
Kuusamo 2014
Kuusamo 2015
Kuusamo 2016

Muita dokumentteja

Lajilista
Aakkosellinen lajilista


Kuusamo, 10.6. - 18.6.2017


Nuotittomat 2017

Nuotittomat osallistuivat Lintu­ma­ra­to­niin täsmälleen samalla jouk­kueella kuin kahtena edelli­senä vuonna. Jouk­kuees­sa olivat Arto Kalliola, Pekka Sarvela, Jari Kår­lund, Petri Laine ja Hannu Ali-Es­ko­la. Jouk­kuees­sa on tälläkin ker­taa viisi jä­sen­tä, mistä seuraa se, että jokaisen linnun ha­vait­sijoita pitää olla neljä.Ennen kisaa

Vakituinen majapaikkamme ei ol­lut varattavissa, joten jouduimme varaa­maan jonkin muun. Häm­mäs­tyk­sek­sem­me uusi mökki oli lähes sa­manlainen kuin edelli­nenkin. Vain sauna ja yksi ma­kuu­huone olivat vaihtaneet paik­kaa.

Artolla on jonkin aikaa ollut kova hinku tutkia Kuusamoa etukäteen. Tänä vuonna se sitten päätettiin toteuttaa. Tulimme Arton ja Jarin kanssa lauantaina 10.6.2017. Kaikkialla oli suuria lumikasoja, järvissä oli jäitä, eikä puissa ollut lehtiä. Tilanne toki muuttui viikon aikana oleellisesti. Seuraavana lauantaina lehdet olivat jo melko suuria, eikä jäitä näkynyt ol­len­kaan. Petri ja Hannu tulivat tors­tai-iltana. lunta

Me kiertelimme Kuusamoa neljän päivän ajan, mutta pohjustamiseksi ei toimintaamme kui­ten­kaan voi sanoa, mieluummin valmisteluksi.

Me kierteliimme po­ten­tiaalisia lin­tu­paikkoja ja katselimme maisemia, kuten Val­ta­vaaraa ja Kiuta­kön­gästä sekä hyppyrimäen suuria lumi­kasoja.

Tänä vuonna valmistauduimme kisaan katse­le­malla paikkoja, teitä ja jopa lintuja. Kisareitin valintoihin se vaikutta varsin paljon. Erityisesti löysimme runsaasti paikkoja, joissa ei kannata käydä. Valmisteluun kuului osana kuvaaminen, ja suurin osa näistä kuvista on otettu jo valmistelussa.

Joukkueita oli ilmoittautunut 14, joista yksi 15 tunnin ja 15 kilometrin sarjaan. Onnettomuus­tapauksen vuoksi toinenkin joukkue siirtyi 15 tunnin sarjaan, tosin alueena koko Kuusamo.

liro
Peruslajeja 1

Kuusamon kisan peruslajit on jaettu kolmeen ryh­mään. Ensimmäiseen kuuluu 70 lajia, toiseen ja kolmanteen 20 lajia kumpaankin. Ensimmäisen ryhmän lajeista meiltä puuttui vain kaksi: mustaviklo ja ruokokerttunen. Molemmat olivat vaikeita lajeja. Ilmeisesti myöhäinen kevät oli viivyttänyt ruokokerttusia niin paljon, että niitä oli vaikea löytää. Emme löytäneet sitä myöskään valmistelussa. Mustaviklo taas on ollut jo vuosia vaikea laji. Kuviin jäi esimerkiksi pilkkasiipi, järripeippo, leppälintu sekä kisassa pesästään löytynyt käpytikka.

Tämä ryhmä oli tänä vuonna ilmeisesti tavallista helpompi, sillä useimmilla jouk­kueil­la oli 68 - 70 lajia.

kuukkeli
Peruslajeja 2-3

Näiden ryhmien lajeista saimme ko­koon 26. Hämmästyttävää olikin se, että peruslaji 2:sta saimme peräti 18, eli vain kaksi puuttui (silkkiuikku ja vesipääsky), jotka puuttuivat kaikilta. Tänä vuonna löysimme sentään kapus­ta­rin­nan, mutta toisin kuin oletimme, emme mullospellolta.

Kaksi lajia on tullut joka vuosi: met­sä­viklo ja lehtokurppa. Myös tuu­li­haukka ja kurki kuuluisivat meidän kokemuksen perusteella ykkös­ryh­mään.

Sorsaosastolla meni melko hyvin. Vai­keam­mista sorsalinnuista löytyivät jouhisorsa (Lak­ki­salmi), lapa­sor­sa (Torankijärvi) ja mus­ta­lintu (Kallunkijärvi). Muista lajeista mai­nit­ta­koon kuukkeli (Konttainen), merikotka (Talvi­jär­vi), pohjansirkku (Vuotunki) ja pikkusirkku (Poh­jois-Kuusamo), sähköpyl­vään päässä pu­lis­sut teeri sekä

metso
Ystävällinen metso

Me saimme tiedon Valtavaaran eteläpäässä oleilevasta metsosta. On tietysti hyvä tietää tarkka paikka. Arto kävi kerran katsomassa, mutta ei nähnyt lintua. Seuraavana aamuna oli minun vuoroni.

Menin paikalla ja kävelin lyhyiden pitkosten loppupäähän. Hetken kuluttua metso tulikin näkyviin, ja käveli aivan viereen. Se tuli juttelemaan aivan viereeni. Juttelimme jonkin aikaa (tosin en ymmärtänyt sanaakaan ja siksi osallistuin vähemmän). Sitten pyysin metsoa siirtymään hieman sivuun, jotta pääsisin takaisin pitkoksia pitkin kastelematta jalkojani. Metso ymmärsi, siirtyi sivuun, päästi minut ohitse ja saatteli vielä pitkoksia pitkin siihen asti, että pääsin kuivalle maalle.

Valmistelun perusteella päättelimme, että se on ujo, eikä halua tulla suurempaan jouk­koon. Niinpä kisassa lähetimme Hannun syötiksi, ja me muut jäimme puiden taakse piiloon. Taktiikka onnistui odotetusti, saimme lajin.

Linnusta oli käytetty loukkaavaa nimitystä hullu metso. Itse emme havainneet mitään merkkiä hulluudesta, ainoastaan ystävällisen ja jutteluhaluisen linnun.

virtavästäräkki
Huutolajeja

Huutolajeja koko kisassa havaittiin 43.

Meidän joukkueella huutolajeja oli 12. Mie­len­kiintoista on se, että huutolajeja on vä­hem­män kuin moneen vuoteen, vaikka olim­me valmistelleet kisaa. Huutolajien ke­rää­misen aloitimme Oulankajoen pohjoispuoleta, mistä löytyiväi hernekerttu, alli ja tiltaltti. Kaakku­rin löysimme Kallunkijärveltä. Kaakkuri oli poikkeuksellisen helppo. Se oli jokaisella joukkueella ja mekin näimme useita.

Seuraavaksi saimme sinisuohaukan ja muuttohaukan kalasatamasta. Sinisuo­hauk­ka oli joukkueemme paras laji (vain kahdella joukkueella meidän lisäksemme). Seuraa­va­na yritimme virtavästäräkkiä Talvijärvelta. Ei se ihan heti näyttäytynyt, mutta odotel­les­samme saimme joukon muita lajeja, mm. joskus vaikean kivitaskun.

Kaatopaikalta saimme naakan ja kot­ta­rai­sen. Lakkisalmella yllätyksenä löytyi puna­jalkaviklo.

Kisan aikana Tiiraan tuli tieto ruisrääkästä Kemilässä. Menimme sinne kisan loppu­vai­hees­sa ja saimme siitä lopetuslajin. Se on myös uusi kisalaji meille.

lapinuunilintu
Lapinuunilintu

Valmistelun aikana tuli Vuotunkiin innokkaasti laulava lapinuunilintu. Olimme tarkistamassa reittiä Antinperälle, mutta se oli suljettu. Jouduimme kiertämään Vuotungin kautta ja linnun paikka osui juuri sille välille. Kun tulimme paikalle, osuimme tasan linnun koh­dal­le ja kuulimme sen heti. Kuski lähti heti jatkamaan matkaa. Luulin ensiksi, että hän vain vaihtaa paikkaa vähemmän häirit­se­väk­si. Yllätyksekseni me jatkoimme matkaa seuraaviin kohteisiin. Silloin otti hieman pää­hän, koska linnun olisi ehkä saanut kuvattua. Kisassa sitten kuvaaminenkin onnistui, joten ei se enää pahemmin harmita.suopöllö
Jäi näkemättä

Valmistelun aikana näimme tietenkin joukon lintuja, joita ei kisassa nähty. Suopöllöjä näimme kolme, kisassa emme yhtään. Pensaskerttuja kuulimme puolenkymmentä kertaa eri paikoissa. Kisassa ei yksikään laulanut. Kisan lopussa yritimme vielä nuolihaukkaa Ahvenlahdelta, jossa se oli paikalliselta vaikuttaen vielä pari päivää ennen kisaa. Päiväpedoista valmisteluun jäivät myös varpushaukka ja piekana, varpuslinnuista taviokuurna ja närhi. Helilammelta 11.6. löytynyttä lapinsirriä emme oikeastaan enää odottaneet kisassa. Yritimme kyllä.

Valmistelun aikana havaitsimme 106 lajia, joka sattumalta on sama määrä kuin kisassa.

pikkutylli Kisan kulku ja tulos

Me aloitimme kisan Oulankajoelta, ja pikku­tyllistä. Samaan syssyyn tulivat herne­kerttu ja pikku­sirkku.

Tänä vuonna palasimme vanhaan käytäntöön ja pidimme nukkumatauon yöllä. Sen vaiku­tuk­sen huomasi erityisesti kisan loppuvai­hees­sa. Jaksoimme paljon paremmin kuin viime vuonna.

Valmistelun vaikutusta kisatulokseen ei ole aivan yksinkertaista arvioida. Tulos sivuaa joukkueen ennätystä, mikä sinänsä on huolestuttavaa. Olisi se pitänyt ylittää. Jos sijoitusta katsoo, mikään ei muuttunut. Toi­saalta tunne siitä, että valmistelun ansiosta saatoimme tehdä paremman reitti­suunni­tel­man kuin ilman sitä, on aika vahva.

Peruslajeja saimme enemmän kuin ta­val­li­sesti, erityisesti peruslajit 2 -ryhmän vain kak­si puutetta on merkittävä. Toisaalta kolmos­ryhmän (8) ja huutolajien (12) luvut ovat edellisvuotta pienemmät. Samalla huo­maam­me, että lajilistamme muistuttaa enemmän muiden joukkueiden listoja. Ässiä emme saa­neet. Sijoitus oli 11., eli yksi 24 tunnin joukkuekin jäi taakse.

Tuntikertymät olivat seuraavat:

30, 42, 51, 58, 64, 67,
70, 73, 78, 80, 82, 87,
87, 91, 91, 93, 98, 101,
102, 103, 105, 105, 106, 106.

Uusia kisalajeja saimme yhden (ruisrääkkä). Kisalajeja joukkueella on nyt 156.Kotiinpaluu


Kuusamosta tulimme suoraan kotiin, joten matkalta ei ole kerrottavaa.


Seuraavassa kisan lajilista:

Laulujoutsen
Metsähanhi
Haapana
Tavi
Sinisorsa
Jouhisorsa
Lapasorsa
Tukkasotka
Mustalintu
Pilkkasiipi
Alli
Telkkä
Uivelo
Tukkakoskelo
Isokoskelo
Teeri
Pyy
Metso
Kaakkuri
Kuikka
Härkälintu
Merikotka
Sinisuohaukka
Tuulihaukka
Muuttohaukka
Sääksi
Ruisrääkkä
Kurki
Pikkutylli
Tylli
Kapustarinta
Töyhtöhyyppä
Pikkukuovi
Kuovi
Suokukko
Rantasipi
Metsäviklo
Punajalkaviklo
Valkoviklo
Liro
Lehtokurppa
Taivaanvuohi
Kalatiira
Lapintiira
Pikkulokki
Naurulokki
Kalalokki
Selkälokki
Harmaalokki
Kesykyyhky
Sepelkyyhky
Käki
Tervapääsky
Käpytikka
Kiuru
Törmäpääsky
Haarapääsky
Räystäspääsky
Metsäkirvinen
Niittykirvinen
Virtavästäräkki
Keltavästäräkki
Västäräkki
Tilhi
Koskikara
Rautiainen
Peukaloinen
Punarinta
Sinipyrstö
Leppälintu
Pensastasku
Kivitasku
Räkättirastas
Laulurastas
Punakylkirastas
Kulorastas
Lehtokerttu
Hernekerttu
Lapinuunilintu
Pajulintu
Tiltaltti
Hippiäinen
Harmaasieppo
Kirjosieppo
Sinitiainen
Talitiainen
Hömötiainen
Kuukkeli
Harakka
Naakka
Varis
Korppi
Varpunen
Kottarainen
Peippo
Järripeippo
Viherpeippo
Vihervarpunen
Urpiainen
Pikkukäpylintu
Punavarpunen
Punatulkku
Keltasirkku
Pikkusirkku
Pohjansirkku
Pajusirkku

musta: peruslaji 1             (68/70)
sininen: peruslaji 2 tai 3   (26/40)
punainen: huutolaji           (12/43)