LINTUKIRJA

Kuusamo 2006
Kuusamo 2007
Kuusamo 2009
Kuusamo 2010
Kuusamo 2011
Kuusamo 2012
Kuusamo 2013
Kuusamo 2014
Kuusamo 2015
Kuusamo 2016
Kuusamo 2017
Kuusamo 2018
Kuusamo 2019
Kuusamo 2022

Muita dokumentteja

Lajilista
Aakkosellinen lajilista


Kuusamo, 10.6. - 18.6.2023Nuotittomat 2023


Nuotittomat osallistuivat tänä vuonna Lintu­ma­ra­to­niin joukkueella Arto Kalliola, Pekka Sarvela, Jari Kår­lund ja Johan Linden.

Tänä vuonna ohjelmassa oli myös Puoli­ma­raton, eli 12 tunnin yhtäjaksoinen aika­väli alkaen oman valinnan mukaan per­jan­taina 8:00 ja 23:00 välillä. Me osallis­tuim­me tähän sarjaan.

Puolimaraton osoittautui varsinaiseksi tak­ti­sen suunnittelun hel­meksi. Valitsipa minkä ajan tahansa, joutui jättämään jotain tut­kimatta, olivatpa ne sitten aamun laulajia, päiväpetoja, illan tai yön lajeja. Valita kuitenkin piti. Teimmekö oikean valinnan? En tiedä.

käpytikka

Esitellään kuitenkin aluksi naapurimme. Heti ensimmäisenä iltana kuulimme poikasääniä aivan nurkiltamme, mutta laji jäi määrit­tä­mät­tä vielä silloin. Seuraavana aamuna se osoit­tau­tui käpytikaksi.

Käpytikka olikin paria poikkeusta lukuun ottamatta jokaisen päivän ensimmäinen laji jokaiselle meistä. Tässä vielä toinen kuva kololta.

Joukkueita oli ilmoittautunut 12, joista kaksi ns. spondesarjaan ja kaksi puolimaratonille.


virtavästäräkki Pohjustelua


Mitä tuosta pohjustuksesta osaisi kertoa? Kä­vimme kahden, kolmen hengen ryhmissä tunnetuilla lintupaikoilla ja vähän tunte­mat­tomillakin. Löysimme mukavia lajeja, kuten virtavästäräkki, sinipyrstö, idän­uuni­lintu ja kuukkeli. Tietenkin myös tavalli­sempia, kuten tali- ja sinitiainen, viher­var­punen (joita oli paljon), järripeippo ja peippo.

Pohjustustuntuma oli, että lintuja on tavat­to­man vähän. Viime vuonna kirjoitin, että vesilintuja on vähän. Nyt niitä sai todella etsiä. Sinisorsiakaan ei löytynyt monesta paikasta. Enemmistö löytämistämme oli Heikkilän pellolla ja lahdella. Pohjustuksen lajimäärä (n. 110) oli lähes tavanomainen, kun ottaa huomioon, että valmistauduimme 12 tunnin kisaan.

Kuten ehkä kaikki joukkueet, mekin katsas­tim­me lammen, missä pari päivää aikaisemmin oli ollut amerikantavi. Ei sitä siellä ollut. Lammesta löytyi kuitenkin kaksi tavia, joista toinen oli kookkaampi, vaaleampi, tasavärisempi ja siltä puuttui kyljen valkoinen pitkittäisjuova. Lisäksi sen peräpeili oli paljon pienempi kuin kaverilla.

tavit

Kuvausolosuhteet eivät olleet optimaaliset, ei kyllä kuvakaan. Näkyy siinä erot kuitenkin.pajusirkku Taktikointia

12 tunnin kisassa aloitusajalla on suurempi merkitys kuin 24 tunnin kisassa. Pakostakin joutuu jättämään jotain hyviä havinnointi­ai­koja jakson ulkopuolelle. Aamun laulajat, keskipäivän petolinnut, iltapäivän paikannetut tai yölinnut. Kaikkia ei voi sovittaa 12 tunnin jaksolle.

Vesilintujen vähyys sai muuttamaan myös kisakäyttäytymistä. Heti rallin alussa teimme reittiin mutkan kerätäksemme kohtalaisen nipun vesilintuja. Muutenkin eri kohteissa tarkastimme vesilintutilanteen tavallista tar­kem­min. Moni laji jäi yhteen havaitoon, eli ilmeisesti kannatti.

Pohjustuksessa löysimme mukavan pikku­kiva­keskittymän pitkähkön hiekkatie- ja kä­ve­ly­matkan päässä. Se piti jättää käymättä, vaikka lajit eivät olleet mitenkään varmoja myöhemmin.

Petolinnut muuttohaukka

Ennen kisaa kerrottiin, että pöllöjä on Joka­paikassa. Me emme nähneet ensim­mäis­täkään pöllöä enempää pohjustuksessa kuin kisassakaan. Emme vieläkään tiedä, missä on Jokapaikka.

Päiväpetoja saimme kohtalaisesti, 7. Rukan kalliolla pesivä muuttohaukka taisi olla kaikkien tiedossa. Pesä tosin on vaikea löytää, ellei ole tarkkoja ohjeita, tai lintu lähde tai tule. Kisapäivänä oli lämmintä ja emo nousi paremmin näkyville. Pesässä taisi olla kuuma.

Runsaimmin näkyvä laji oli tuulihaukka. Tuulihaukan löysimme pellolta, jonne oli hiukan ennen tullut toinen joukkue. Heidän löytämä sinisuohaukka oli vielä pellossa. He olivat nähneet myös piekanan ja tuulihaukan poistuneen ennen tuloamme. Piekana löytyi 15 minuuttia myöhemmin toiselta suunalta istumassa pellossa tuulihaukan kiusaamana. Kotkista nähtiin maa- ja merikotka.


Ryhmä muut
pikkukuovi

Kahlaajista voisi mainita suokukon ja tyllin, joita meillä oli pohjustuksessa useita. En­sim­mäinen niistä löytyi kisassa. Toinen erikoi­suus oli harvinaisen pitkänokkainen pikku­kuo­vi (kuvassa). Sekä kuoveja että pikkukuoveja oli vain murto-osa muutaman vuoden takai­sesta.

Kurki, pulu ja tavalliset vesilinnut löytyivät ja lisäksi lapasorsa. Rantasipi löytyi aivan viime hetkellä kaatopaikan lammelta.

Muista lajeista kannattaa mainita vielä pohjantikka. Oli meillä sekä pohjustuksessa että kisassa. Tosin eri paikassa.

Varpuslinnut kirjosieppo

Varpuslinnuista tilhi oli vähällä osoittautua haastavaksi. Löysimme sen aivan lopussa jo melkein toivomme menettäneenä. Menneiden vuosien haastelajeista mustarastas, pikku­var­punen ja naakka ovat jos ei yleisiä, ei ainakaan harvinaisia.

Viime vuoden huutolaji, hernekerttu oli varsin yleinen. Myös Kiutakönkään tunnuslaji, vir­ta­västäräkki löytyi, joskin kovan yrittämisen jälkeen. Mainittava on myös lapintiainen. Varsin alkuvaiheessa löysimme sirittäjän poh­jus­tetusta paikasta.

Uutena kisalajina löysimme töyhtötiaisen Konttaisen alueelta.
tylli Näin kävi

Onnistuimme ainakin yhdessä asiassa. Arviom­me siitä, kuinka suuren osan Kuu­sa­mosta voisi kattaa 12 tunin kisassa, osui kohdalleen.

Mitään huippujaksoja ei meille osunut, mutta ei myöskään aallonpohjia. Kisatulos oli 89 lajia. 24 tunnin kisassa joukkueen tilanne 12 tunnin kohdalla on pyörinyt 90 lajin molemmin puolin (viime vuonna 91). Ennätys vuodelta 2011 on 97 lajia. Tasapaksu kisa ja tasa­paksu tulos.

Kilpailijajoukkueessa ainakin osa oli kuu­sa­mo­laisia, ja he voittivat selvästi. Kotikenttä­etuun ei kuitenkaan voi vedota.

Lajikertymä tunneittain oli seuraava:

22, 27, 30, 40, 50, 58,
69, 73, 76, 81, 84, 89.
kuukkeli

12 tunnin kisan jälkeen lauantaiaamuna oli aikaa muuhun lintuharrastukseen. Johan ja minä kiipesimme Konttaisen laelle kat­se­le­maan kuukkeleita ja kunntelemaan sini­pyrs­töä. Nyt sinne pääsee helppoa hiekkatietä ilman jyrkkiä nousuja tai laskuja, portaista puhumattakaan. Ei mikään ole kuin ennen.

Kotiinpaluusta ei kannata mainita mitään.

Seuraavassa kisan lajilista:

Laulujoutsen
Haapana
Tavi
Sinisorsa
Lapasorsa
Tukkasotka
Pilkkasiipi
Telkkä
Uivelo
Tukkakoskelo
Isokoskelo
Kuikka
Härkälintu
Merikotka
Sinisuohaukka
Kanahaukka
Piekana
Maakotka
Tuulihaukka
Muuttohaukka
Kurki
Tylli
Töyhtöhyyppä
Suokukko
Taivaanvuohi
Lehtokurppa
Pikkukuovi
Kuovi
Valkoviklo
Liro
Rantasipi
Pikkulokki
Naurulokki
Kalalokki
Selkälokki
Harmaalokki
Kalatiira
Lapintiira
Kesykyyhky
Sepelkyyhky
Käki
Tervapääsky
Käpytikka
Pohjantikka
Kiuru
Törmäpääsky
Haarapääsky
Räystäspääsky
Metsäkirvinen
Niittykirvinen
Keltavästäräkki
Virtavästäräkki
Västäräkki
Tilhi
Koskikara
Punarinta
Leppälintu
Pensastasku
Mustarastas
Räkättirastas
Laulurastas
Punakylkirastas
Lehtokerttu
Hernekerttu
Sirittäjä
Tiltaltti
Pajulintu
Harmaasieppo
Kirjosieppo
Töyhtötiainen
Sinitiainen
Talitiainen
Lapintiainen
Kuukkeli
Harakka
Naakka
Varis
Korppi
Varpunen
Pikkuvarpunen
Peippo
Järripeippo
Viherpeippo
Vihervarpunen
Pikkukäpylintu
Punavarpunen
Punatulkku
Keltasirkku
Pajusirkku

musta: peruslaji 1          (65/70)
sininen: peruslaji 2/3     (18/40)
punainen: huutolaji        (6/31)