LINTUKIRJA
Vesipääskyt, viklot, kurpat
Vesipääsky
Rantakurvi
Rantasipi
Mustaviklo
Punajalkaviklo
Lampiviklo
Valkoviklo
Keltajalkaviklo
Metsäviklo
Liro
Jänkäkurppa
Rämekurppelo
Tundrakurppelo
Lehtokurppa
Taivaanvuohi
Heinäkurppa

KIHUT, RUOKIT, TIIRAT, LOKIT


Rämekurppelo
Limnodromus griseus


Jurmo, 2.10.2004
Kuvan keskellä oleva vaalea lintu odotti varmaa tunnistusta pitkään.

Talvella 2005/2006 löytyi kaksi merkittävää asiaa: C-T Leen ja A. Birchin artikkeli kurppeloiden tunnistamisesta ja runsaasti talvipukuisten kurppeloiden kuvia. Näiden ja havainnosta tehtyjen muistiinpanojen mukaan vakuutuin täysin lajimäärityksestä. Analysoinnin kestäessä suoritin jonkinlaista tutkimusta lähinnä nokkaa koskevista epämääräisesti kirjallisuudessa kuvatuista kohdista. Tutkimus ("New ID marks on Dowitcher Bills", pdf-tiedosto, engl.) pyydettiin yllättäen julkaistavaksi www.surfbirds.com sivustolla.

Kuvassa on lisäksi kaksi nuorta tundrakurmitsaa (vas.) ja kapustarinta (oik.).

Tuntomerkkejä voit lukea vaikka täältä (pdf-tiedosto).


Haaste

Koska tästä lajista kuitenkin on joillakin sanomista (lajia ei virallisten tietojen mukaan ole koskaan havaittu Suomessa), esitän haasteen lukijalle:

Ylläolevan linkin takaa löytyy tiedot kenttämuistiinpanoista ja niiden perusteella tehdystä analyysistä. Analyysissä mainittu tutkimus löytyy toisesta linkistä www.surfbirds.com sivustolta (englanniksi). Samalta sivustolta löytyy myös mainittu Leen ja Birchin artikkeli. Haasteena on esittää perustellusti jompikumpi seuraavista:

    a)   analyysissä on yksi tai useampia virheitä, tai
    b)   on olemassa jokin muu laji, johon tuntomerkit sopivat.

Kommentin ei tarvitse olla ratkaiseva, muistakin kommenteista olen kiinnostunut. Kommentteja tuntomerkeistä, jotka olisi pitänyt havaita, olemme saaneet runsaasti. Kenttämerkintöjen mahdollinen epävarmuus on otettu huomioon analyysissä ja kuvattu siellä. Näitäkin voit kommentoida, jos niillä mielestäsi pitäisi olla vaikutusta analyysiin.

Kenttämerkinnät, jotka löytyvät analyysistä, on tehty linnun ollessa paikalla, koko ajan sekä keskustellen että tarkistaen kaukoputkella. Kannattaa huomata, että osa tuntomerkeistä on sellaisia, joita ajankohdan kirjallisuus ei tunne. Sellaisen kirjauksen todistusvoimaa pidän erittäin merkittävänä. Kurppeloiden eroja on myöhemmin selvitetty ja valokuvattu. Analyysissä ne on huomioitu.

Espanjasta löydettiin maaliskuussa 2013 kurppelo, joka tunnistettiin rämekurppeloksi. Havainnosta on tehty varsin seikkaperäinen analyysi. Kurppelo oli hyvin vaalea, kuten Jurmonkin lintu. Huomionarvoista tässä on se, että pukutuntomerkit, joita asiantuntijat tai kirjallisuus eivät aikoinaan hyväksyneet tuntomerkeiksi, ovat nyt ratkaisevia lajin määrittämiseksi, nokan muodon (tyvi) lisäksi. Aikoinaan todettiin jopa puutteeksi se, ettemme olleet havainneet kupeiden viiruja. Myöskään kirjallisuus ei tuntenyt kovin hyvin tundra- ja rämekurppelon eroja. Moni lähde kuittasi aikoinaan lajit samannäköisiksi sen kummemmin selittelemättä.

Kun Espanjan rämekurppeloa vertaa Jurmon linnusta tehtyihin muistiinpanoihin, on yhteneväisyys hämmästyttävä. Ainoa merkittävä ero on nokan pituus, ja senkin selittää sukupuoli. Uusimpien tietojen mukaan seuraavat kenttämuistiinpanoista löytyvät tuntomerkit ovat hyviä rämekurppelon tuntomerkkejä ja sopivat huonosti tai ei ollenkaan tundrakurppeloon (TK):
    -   hyvin vaalea yleisväri (TK: tummempi)
    -   vaaleanharmaa rinta (TK:tummahko harmaa)
    -   valkoinen vipevöinti rinnassa (TK: tasavärinen)
    -   rinnan harmaan asteettainen vaihtuminen valkoiseksi (TK: jyrkähkö raja)
    -   harmaan alueen koko rinnassa (TK: laajempi)
    -   valkoiset, viiruttomat kupeet (tätä ei ole käsitelty tuntomerkkianalyysissä, mutta löytyy kenttämuistiinpanoista)
    -   nokan pituus 1,5 kertaa pään leveys (TK: vähintään 1,7 kertaa)
    -   korkea nokan tyvi (TK: aina matala)
    -   vaalea selkä (TK: tummempi).
Kun nämä siirretään tuntomerkkianalyysiin (ei päivitetty), muuttuu tundrakurppelon kohdalla moni vihreä keltaiseksi ja keltainen punaiseksi. Vaikka tundra- ja rämekurppeloa ei pidä erottaa yksittäisen tuntomerkin perusteella, on ainakin vaaleiden talvipukuisten rämekurppeloiden kohdalla kyse melko selvistä eroista.