Pekka Sarvelan lintu- ja perhoskuvia

Tämän sivuston tarkoituksena on dokumentoida mahdollisimman paljon eri lintulajien kuvia systemaattisesti helposti hallittavalla tavalla. Sivusto on optimoitu vähintään 1280 x 1024 selainikkunaan, 100 %-zoomauksella. Sivustoa testataan pääasialliseti Firefoxilla, mutta käyttää voi mm. Egdellä ja Chromella, joissa on todettu pientä eroavuutta - ei kuitenkaan käyttöä hait­taa­vaa. Sivustoa ei ole sovitettu älypuhelinnäytölle. Käyttää voi, mutta se on hankalaa.

Kuvaaminen on aloitettu vuonna 2004 satunnaisesti otetuilla kuvilla. Kuvaaminen jatkui edelleen satunnaisesti aina kesään 2005 asti, mistä lähtien kaikki kuvausmahdollisuudet on pyritty hyödyntämään.

Lintujen kuvat on pääsääntöisesti otettu taskukameralla kaukoputken läpi ilman sovittimia, muut taskukameralla. Kuvia ei siten pidäkään verrata jär­jes­tel­mä­kameran tuloksiin. Kuvaustapa ja välineet on tarkemmin selitetty täällä. Lintujen kuvaaminen ei siis vaadi suuria investointeja, jos kaukoputki on olemassa.

Kuvien tallettamisen periaatteena on ollut säilyttää ainakin yksi kuva jokaisesta kuvatusta lintulajista joka vuosi. Laaduksi on riittänyt se, että linnun tai perhosen löytää kuvasta ja että itse tiedän varmasti, mikä laji on kyseessä. Siksi täällä on varsin kehnojakin otoksia. Luon­nollisesti huonot kuvat poistetaan, kun parempia kuvia lajista saadaan (näin ei ole käynyt).

Sivusto on tarkoitettu sekä nettikatseluun että omaan käyttöön. Osa linkeistä ei tästä syystä avaudu netissä, ja ne on merkitty mus­tilla linkeillä.

On tietenkin mahdollista, että jotkin tiedot, kuten lajimääritykset ovat virheellisiä. Jos löydät virheen tai haluat muuten kom­men­toi­da, lähetä sähköpostia osoitteella pekka.sarvelanetti.fi (roskapostin välttämiseksi osoite on muunnettu siten, ettei­vät urk­ki­ja­ohjelmat löydä sitä ainakaan helposti. Älä siis kopioi osoitetta, vaan kirjoita itse).

Etusivulle pääset allaolevasta "Lintukuvia"-linkillä, perhosiin suoraan "Perhosia"-linkillä.

      Viimeksi lisätty

19.6.2024 Amerikanhaapana
18.6.2024 Kyhmyjoutsen
Törmäpääsky
Lapintiira
Keltavästäräkki
18.6.2024 Koskikara
Virtavästäräkki
Kuukkeli
Kuikka
Mustakurkku-uikku
6.6.2024 Pussitiainen
Suokukko
3.6.2024 Ruokokerttunen
Pikkulepinkainen
Pensaskerttu
29.5.2024 Rytikerttunen
Punavarpunen
Haarapääsky
28.5.2024 Käki
Peukaloinen
Harakka
14.5.2024 Punakuiri
13.5.2024 Kehrääjä
10.5.2024 Tulipäähippiäinen
Satakieli
8.5.2024 Nokisorsa
7.5.2024 Lapintiira
Haahka
Meriharakka
5.5.2024 Metsäkirvinen
Mustaviklo
3.5.2024 Haarapääsky
30.4.2024 Kalatiira
Mustapääkerttu
29.4.2024 Niittykirvinen


Lajit 2024 päivitetty: 19.6.2024
                ( 177 / 219 )
Perhosia   päivitetty: 20.6.2024


    English home page
The site is mostly in Finnish. English guidance is limited.