Omenakääriäinen
Kääriäismäiset Cydia pomonella Tortricoidea

Joutsa, 30.6.2019

Joutsa, 30.6.2019