Pekka Sarvelan lintu- ja perhoskuvia

Tämän sivuston tarkoituksena on dokumentoida mahdollisimman paljon eri lintulajien kuvia systemaattisesti helposti hallittavalla tavalla. Sivusto on optimoitu 1280 x 1024 selainikkunaan, 100 %-zoomauksella. Sivusto on tehty IE:lle. Nykyinen versio on IE11. Testiä on tehty myös Firefoxilla ja Chromella, joissa on todettu pientä eroavuutta - ei kuitenkaan käyttöä hait­taa­vaa.

Kuvaaminen on aloitettu vuonna 2004 satunnaisesti otetuilla kuvilla. Kuvaaminen jatkui edelleen satunnaisesti aina kesään 2005 asti, mistä lähtien kaikki kuvausmahdollisuudet on pyritty hyödyntämään.

Kuvat on pääsääntöisesti otettu taskukameralla kaukoputken läpi ilman sovittimia. Kuvia ei siten pidäkään verrata jär­jes­tel­mä­kameran tuloksiin. Kuvaustapa ja välineet on tarkemmin selitetty täällä. Lintujen kuvaaminen ei siis vaadi suuria investointeja, jos kaukoputki on olemassa.

Kuvien tallettamisen periaatteena on ollut säilyttää ainakin yksi kuva jokaisesta kuvatusta lintulajista joka vuosi. Laaduksi on riittänyt se, että linnun tai perhosen löytää kuvasta ja että itse tiedän varmasti, mikä laji on kyseessä. Siksi täällä on varsin kehnojakin otoksia. Luon­nollisesti huonot kuvat poistetaan, kun parempia kuvia lajista saadaan.

Sivusto on tarkoitettu sekä nettikatseluun että omaan käyttöön. Osa linkeistä ei tästä syystä avaudu netissä, ja ne on merkitty mus­tilla linkeillä.

On tietenkin mahdollista, että jotkin tiedot, kuten lajimääritykset ovat virheellisiä. Jos löydät virheen tai haluat muuten kom­men­toi­da, lähetä sähköpostia osoitteella pekka.sarvelanetti.fi (roskapostin välttämiseksi osoite on muunnettu siten, ettei­vät urk­ki­ja­ohjelmat löydä sitä ainakaan helposti. Älä siis kopioi osoitetta, vaan kirjoita itse).

Etusivulle pääset allaolevasta "Lintukuvia"-linkillä, perhosiin suoraan "Perhosia"-linkillä.

      Viimeksi lisätty

12.5.2021 Käenpiika
Ruokokerttunen
Kalatiira
11.5.2021 Kivitasku
9.5.2021 Punakylkirastas
Räkättirastas
Mustarastas
7.5.2021 Sääksi
6.5.2021 Haapana
5.5.2021 Västäräkki
4.5.2021 Tiibetinhanhi
2.5.2021 Sepelrastas
Kuikka
28.4.2021 Töyhtöhyyppä
Niittykirvinen
Uuttukyyhky
27.4.2021 Harjalintu
26.4.2021 Meriharakka
Lapasorsa
25.4.2021 Metso (koppelo)
Härkälintu
Kurki
Uivelo
15.4.2021 Mandariinisorsa
Mustaleppälintu
13.4.2021 Mustakurkku-uikku
12.4.2021 Uivelo
Huuhkaja
Kyhmyhaahka
11.4.2021 Haahka
8.4.2021 Alli
7.4.2021 Pajusirkku
Pikkutylli


Lajit 2021 päivitetty: 12.5.2021
                ( 138 / 169 )
Perhosia   päivitetty: 5.5.2021


    English home page
The site is mostly in Finnish. English guidance is limited.